Dagen i dag

Oss Privat Gjestebok Om Teknikken

Friheten

Startside


  Oversetter til andre språk:


Friheten til å tenke
Med tanke på egen identitet

Forord
Friheten til å tenke selvstendig må ikke undervurderes.
I mange land er det å tenke selvstendig forbundet med fare. Selvstendig tankegang er en frihet som kan gi seg utrykk i det trykte ord og da ser kanskje andre det som en trussel.

I vårt land er selvstendig tankegang en frihet som er rotfestet i god tro om at det enkelte menneske er født til frihet. Friheten til selv å foreta valg på bakgrunn av egen beslutning. Dog med enkelte begrensninger. Dette gjelder i sammenheng med vårt lands lover om bl.a. kriminalitet og helse.
Det undergraver ikke det faktum at det enkelte menneske ikke er pålagt noen form for begrensninger i egen tankegang. Men får hjelp og må ta konsekvensene av egne tanker hvis det gir seg utslag i "unormale" handlinger.

Hvert enkelt menneske er født med forskjellig forutsetning for tankegang
(ref. psyke). Men alle har forutsetning til å trekke de, for dem, rette konklusjoner. Noen vil i en slik prosess trå feil for å begynne på nytt, og andre vil bruke lengre tid.

Vår reise begynner ved fødselen
Fra det øyeblikket du er født har du selvstendige tanker.
Dog er det kanskje bare begrenset til å få dekket fysiske behov først å fremst, den første tiden, men også det å oppleve kjærlighet.
Vi er født av en far og en mor, og arver en god del egenskaper fra våre foreldre. Disse er nedfelt i våre gener, og gir seg fysiske og psykiske utslag i vårt legeme.
Men hva der det som gjør deg til deg?
Det er et sammensatt spørsmål, og jeg er av den oppfatning at det har flere sider.

Egen tanke
Opp gjennom oppveksten "våkner" tankegangen til liv, og vi blir mer og mer bevisst en selv. Fra 2-5 års alderen vil vi kunne være seg selv bevisst egen tanke, og senere "tar" tankesettet over funksjonen i legeme. Vi blir bevisst vår egen identitet og vokser til.

Identitet
Hvordan er det så med identiteten?
Hvor kommer den fra? Hvem er jeg?
Identiteten er deg. Det er din tanke og ditt legeme, men forklarer ikke hele deg.
Hvis menneske bare var tanke og legeme, så var vi ikke annet en alle andre dyr på vår klode. Dyrene lar seg styre av denne fysiske verden og lever i den.
Vi mennesker gjør også det, men vi er født med en unik nådegave.
Det er sjelen, eller Din Ånd.
Det forklarer hele deg, og skiller oss mennesker fra dyrene.

Din Ånd, eller Sjelen
Altså er mennesket tildelt en Ånd eller sjel. Av hvem?
Jeg er av den oppfatning at alle mennesker er tildelt Ånd ved fødselen.
Ånden kan ikke arves, men er det innerste av det innerste i deg.
Ja, det er deg som person på godt og vondt, sammen med tanke og legeme.
Sammen med Ånden eller sjelen bruker du tanken til å skille mellom rett og galt.
Av hvem er du tildelt en slik nådegave det er å være menneske?
Jo, det er det din tro skal fortelle deg.

Egoet (deg)
Ved å ha en god tro vil du som menneske oppleve det fullendte det er å ha en hel identitet.
En blir seg selv bevisst sin egen identitet, og den bevisste oppfattelsen av helheten om ens eget jeg (egoet) oppdages.

Er så alt sagt?
Nei, det er ikke det.
Kun du kan oppdage hvem du er!

Ingen andre mennesker kan fortelle deg det,
men de rette kan veilede deg til å komme på rett spor.

Men den største kilde til egen identitet er ditt indre!

Tommy

 


Klikker du på bildet, får du opp en ny side...


 

Neste


Dette webområdet er Copyright Tommy Alsos

Området ble sist oppdatert fredag 12. juli 2019