Dagen i dag

Oss Privat Gjestebok Om Teknikken

Kortstokken

Startside


  Oversetter til andre språk:

Soldatens Kortstokk.

Under en stor Nato øvelse i Nord Norge var en gjeng soldater ute på en lang patrulje.
Sent lørdag kveld kom de slitne til leiren.

Neste dag var det søndag.
Daghavende offiser, en sersjant, samlet de av soldatene som ville gå i kirken.
Etter at presten hadde lest velsignelsen, holdt han sin preken.
De soldatene som hadde bønnebøker, tok dem fram.
Men EN soldat, en ung menig, tok istedet fram en kortstokk som han la ut foran seg.

Daghavende offiser så kortene og sa: "Soldat, få vekk det der!"
Og etter at gudstjenesten var over, ble soldaten arrestert og brakt inn for leirkommandanten.

Kommandanten spurte: "Nå, sersjant, hvorfor har du brakt denne soldat hit?"
"Fordi han har spilt kort i kirken, kaptein."

"Hva har du å si til ditt forsvar, gutt?"
"En hel del, kaptein," svarte soldaten.
"Ja, det håper jeg. Hvis ikke skal jeg straffe deg hardere enn noen annen noen gang er blitt straffet".

Soldaten sa: "Kaptein, jeg har vært på marsj i 6 dager, og har verken bibel eller bønnebok.
Men jeg håper du etter hvert vil forstå renheten i min handling."
Og med det begynte gutten sin forklaring:

"Når jeg ser ESSET, kaptein, så vet jeg det finnes bare en Gud -
En TOER forteller meg at bibelen er delt i to deler - det gamle og det nye testamentet.

Når jeg ser en TREER, tenker jeg på Faderen, Sønnen og Den Hellige Ånd;

Mens en FIRER minner meg om de 4 evangelistene, de var: Matteus, Markus, Lukas og Johannes.

Og når jeg ser nummer FEM, tenker jeg på de 5 bueganger rundt Batsida,
der den lamme mannen ble helbredet.

Og jeg tenker på de 5 byggbrød og to fisker Jesus brukte for å mette fem tusen ved Tiberiasjøen.

En SEKSER forteller meg at på 6 dager skapte Gud himmel og jord.

Og en SYVER forteller at på den syvende dag hvilte Gud fra sin store gjerning.

Når jeg ser en ÅTTER, tenker jeg på det antall personer Gud reddet, da han lot vannet flomme
over jorden; Det var Noa, hans kone og deres sønner og koner.

En NIER minner meg om de spedalske som Jesus renset. Ni av de ti glemte til og med og takke ham.

TIEREN står for de ti bud som Herren ga Moses på to steintavler i ørkenen.

KONGEN forteller meg at det finnes kun en konge i himmelen; Gud Den Allmektige.

Når jeg ser DRONNINGEN, ser jeg den hellige Jomfru Maria, himmelens Dronning.

Og i KNEKTEN ser jeg Satan.

Når jeg teller alle prikkene på mine kort, kommer jeg til tre hundre og sekstifem,
antall dager i et år. Det er femtito kort, slik det er uker i et år.

Det er fire grupper; Antall uker i en måned.
Det er tolv billedkort; Slik det er måneder i et år.
Jeg kan tretten triks; Antall uker i et kvartal.

Så jeg håper du forstår, kaptein. Min kortstokk er for meg min Bibel, Almanakk og min Bønnebok.

Det ble ingen straff , og saken ble henlagt.


The author and performer of "Deck of Cards" was
T. Texas Tyler.
He stated at the conclusion:
"And friends, this story is true.
I know ... I was that soldier." 

Denne her fant jeg på nett, synes den er så bra, siden jeg faktisk er troende og tidligere yrkes-offiser.

Tommy

 

Tilbake Neste


Dette webområdet er Copyright Tommy Alsos

Området ble sist oppdatert torsdag 25. juli 2019